To follow and read more about Sherry and duo Sweet visit their website or Facebook page or ReverbNation profile or listen to them on SoundCloud.

Sheery Xi, singer/songwriter

From 2002 until present she has been singing in several bands in Hangzhou, Suzhou & Shanghai.

She also sings backings for artist such as: Xing Xiao Qi, Huang Xiao Hu, Chen Yao Chuan (Shanghai Tour Concert), Jiang Mei Qi, Guang Liang, Wen Lan, Zhang Hong Liang, Xin Yue Tuan, Lin Bao, Wang Hao, Ping Guan, etc

TV Shows: Shanghai TV: Xin Zhi Li Da Chong Lang, Yue Lai Yue Kai Xin, Xin Di Chan, Chen Rong Bo Ke, Yu Le Tie Jin Gang; Zhejiang TV: Mai Ba Ying Xiong Hui; Jiangsu TV: Ming Shi Gao Tu

Recording for: Tian Mi De Haizi (Shui), Mary Kay Musical

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: